داروخانه های مشگین شهر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
ییمارستان ولیعصر روزانه مشگین شهر اردبیل - مشگین شهر
صادق زاده شبانه روزی مشگین شهر جاده موئیل - بیمارستان ولیعصر
دکتر علیزاده روزانه مشگین شهر خیابان 22 بهمن - جنب درمانگاه فرهنگیان
دکتر محمودی روزانه مشگین شهر خیابان امام
دکتر اسفرم روزانه مشگین شهر خیابان امام - اول حسینیه
دکتر دهدار روزانه مشگین شهر خیابان امام - جنب بانک سپه مرکزی
دکتر رحیم زاده روزانه مشگین شهر خیابان امام - خیابان خیام
دکتر حاجی روزانه مشگین شهر خیابان امام - روبروی خیابان خیام
دکتر احمدزاده شبانه روزی مشگین شهر خیابان امام خمینی - روبروی شهرداری - پلاک ثبتی 2318
دکتر میکائیلی روزانه مشگین شهر خیابان خیام
دکتر برازندگان روزانه مشگین شهر خیابان خیام - جنب ساختمان پزشکان مهر
دکتر فتاحی روزانه مشگین شهر میدان آزادی - پلاک 1074
دکتر خیاوی روزانه مشگین شهر میدان آزادی - جنب مسجد امیرالمومنین