داروخانه های مشهد


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان شهید هاشمی نژاد روزانه مشهد شهید مفتح
بیمارستان فارابی روزانه مشهد بلوار کوثر
بیمارستان قائم شبانه روزی مشهد احمد آباد
بیمارستان قلب جواد الائمه روزانه مشهد بلوار وکیل آباد
بیمارستان منتصریه نیمه روز صبح مشهد رازی شرقی
بیمارستان مهر روزانه مشهد کوهسنگی
بیمارستان مهرگان روزانه مشهد بلوار فلاحی
بیمارستان موسی بن جعفر - مشهد خیابان امام رضا
بیمارستان و زایشگاه سینا روزانه مشهد رازی شرقی
پارس روزانه مشهد میدان سعد آباد
تامین اجتماعی شماره 1- بهار روزانه مشهد بهار
تامین اجتماعی شماره 2 - مشهد شهید هاشمی نژاد
تامین اجتماعی شماره 3 روزانه مشهد آیت اله کاشانی
تامین اجتماعی شماره 4 - مشهد کمربندی صد متری
توحید روزانه مشهد خیابان شهید جهان آراء (عشق)
جنتی روزانه مشهد دهستان طوس
حکیم روزانه مشهد بلوار سجاد
خراسان روزانه مشهد امام رضا (ع)
دارالشفاء امام شبانه روزی مشهد خیابان شیرازی
درمانگاه ولی عصر شبانه روزی مشهد وکیل آباد - شصت و سه
دکتر رضا ناصری - مشهد حاشیه بزرگراه
دکتر آثاری فر روزانه مشهد انتهای بلوار فکوری
دکتر آجیل چی روزانه مشهد کوی سیدی
دکتر آذری متین - مشهد خواجه ربیع
دکتر آذریان روزانه مشهد بلوار توس
دکتر آردم شبانه روزی مشهد خیابان سناباد - نبش سناباد بست و یک
دکتر آزیتا کامرانی - مشهد قاسم آباد
دکتر آیت الهی روزانه مشهد قاسم آباد - بلوار شریعتی
دکتر اباذری روزانه مشهد خیابان پرستار
دکتر ابراهیمی پور روزانه مشهد مطهری شمالی