داروخانه های مشهد


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان 17 شهریور، مشهد روزانه مشهد کوهسنگی
دکتر مومنی،‌ شمس الدین شبانه روزی مشهد گلشهر- فلکه دوم
22بهمن شبانه روزی مشهد دانشگاه
بیمارستان 22 بهمن، مشهد روزانه مشهد طلاب
دکتر حسن آبادی، مسعود شبانه روزی مشهد خواجه ربیع
دکتر کریمی، غلامرضا روزانه مشهد امام خمینی
دکتر کمالی،‌مریم روزانه مشهد احمد آباد
بیمارستان ثامن الائمه، مشهد روزانه مشهد امام خمینی
دکتر ژیانی اصغر زاده، مهنوش روزانه مشهد قاسم آباد
دکتر کاظمی، محمد شبانه روزی مشهد کوی امیر
سینا، ‌مشهد روزانه مشهد جاده سرخس
دکتر صادقیان، محمد شبانه روزی مشهد قاسم آباد
دکتر حسین زاده، علیرضا روزانه مشهد مسجدالرضا