داروخانه های جهرم


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
ابن سینا - جهرم شهر خفر جهرم
امین علی - جهرم ابتدای بلوار معلم
دارگن - جهرم چهارراه بهارستان
دکتر آرندی - جهرم خیابان آیت ا.. کاشانی – زیرکلینیک
دکتر اجتهادی - جهرم خیابان جمهوری اسلامی
دکتر احمدپور خرمی - جهرم باب انار شهر خفر
دکتر امانت - جهرم خیابان 22 بهمن- روبروی بانک مسکن
دکتر امیری جهرم باب انار- شهر خفر
دکتر ایوب محمودی - جهرم قطب اباد
دکتر بنیادی - جهرم خیابان ۲۲بهمن- ساختمان الماس
دکتر ثابت - جهرم خیابان فرصت شمالی
دکتر جامعی - جهرم خیابان ۲۲ بهمن
دکتر جولائی - جهرم خیابان۱۷شهریور- روبروی بانک کشاورزی
دکتر خلیلی - جهرم خیابان امام حسین
دکتر روستا - جهرم خیابان استاد مطهری
دکتر شمسی - جهرم خیابان ۲۲ بهمن
دکتر لادن کریمیان - جهرم ابتدای خیابان فرد اسدی
دکتر محمدرضا دهقانی - جهرم میدان مصلی
دکتر محمودی - جهرم ابتدای بلوار شهید رجایی
دکتر معتمدی - جهرم خیابان استاد مطهری
دکتر ممو زاده - جهرم خیابان استاد مطهری
دکتر مهرورز - جهرم حیدرآباد
دکتر مولودی - جهرم بلوار معلم
دکتر مهرداد امیری - جهرم خیابان ولیعصر
شاه امیر طباطبایی - جهرم دوزه سیمکان
ابوریحان جهرم جهرم – روبروی بیمارستان مطهری
بیمارستان پیمانیه بیمارستانی جهرم جهرم – خیابان ولیعصر
بیمارستان مطهری بیمارستانی جهرم جهرم – خیابان استاد مطهری
توحید جهرم جهرم – خیابان جمهوری اسلامی
حسن بن علی جهرم جهرم- خیابان ۲۲بهمن- ساختمان الماس