داروخانه های آذرشهر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
داخل بیمارستان شهید مدنی روزانه آذرشهر میدان راه آهن
دکتر خان محمدی - آذرشهر روبروی کلینیک شفا
دکتر افشاری راد روزانه آذرشهر خیابان امام - اول کوچه حسنلو
دکتر پور محمد روحی روزانه آذرشهر خیابان امام - سه راه بهشتی - پلاک 286
دکتر رهبری روزانه آذرشهر خیابان امام - میدان هلال احمر
دکتر طالبی روزانه آذرشهر روبروی فرمانداری
دکتر موسوی روزانه آذرشهر خیابان امام - روبروی غفاری
دکتر ولی الهی شبانه روزی آذرشهر خیابان امام - نرسیده به سه راه بهشتی
دکتر خانمحمدی شبانه روزی آذرشهر آذرشهر ،روبروی کلینیک شفا