آزمایشگاه‌های زرند

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام علی (ع) زرند زرند بلوار جمهوری اسلامی خیابان پرستار
بیمارستان سینا زرند خیابان فلسطین
قائم زرند زرند- میدان امام طبقه فوقانی داروخانه یگانه
مرکز بهداشتی درمانی دشتخاک زرند دشتخاک – مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی طغرالجرد زرند مرکز بهداشتی درمانی طغرالجرد
مرکز بهداشتی درمانی کوهبنان زرند مرکز بهداشتی درمانی کوهبنان
مرکز بهداشتی درمانی یزدان شهر زرند یزدان شهر
کرمان -پاتولوژی دکتر حسن زاده زرند زرند - خیابان چمران - میدان 7 تیر - ساختمان پزشکان شفا
مرکز بهداشتی درمانی خانوک زرند زرند -خانوک
ازمایشگاه مرکزی مرکز بهداشت زرند زرند زرند- چهارراه برق شبکه بهداشت و درمان
مرکز بهداشتی درمانی دشتخاک زرند زرند - دشتخاک-جنب پمپ بنزین
مرکز بهداشتی درمانی سیریز زرند زرند -سیریز
مرکزبهداشتی درمانی روح اباد زرند زرند -روح اباد
مرکز بهداشتی درمانی ریحانشهر زرند زرند - ریحانشهر