آزمایشگاه‌های زابل

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل کیلومتر 5 جاده زابل - زاهدان
بیمارستان سیدالشهداء زابل زهک – خیابان 22 بهمن
خاتم الانبیاء (ص) زابل خیابان بعثت
دکتر احمدی زابل خیابان بعثت
ازمایشگاه سل زابل میدان جهاد - خیابان مفتح
مرکزی سیستان زابل خیابان شهید باقری – جنب مصلا
ادیمی زابل شهرستان ادیمی
بنجار زابل شهر بنجار
حیدر آباد زابل شهرستان زابل- روستای حیدر آباد
بیمارستان امام خمینی (ره) زابل میدان جهاد خیابان شهید مفتح
مرکزی سیستان زابل زابل-خیابان شهید باقری جنب مصلی
محمد آباد زابل شهر محمد آباد
شهرک علی اکبر زابل شهرک علی اکبر