آزمایشگاه‌های یزد


نام آزمایشگاه شهر آدرس
ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی محمد اباد یزد یز دمحمد اباد
ازمایشگاه غربالگری یزد یزد صفاییه میدان اطلسی
ایران یزد خیابان کاشانی
بیمارستان دکتر مجیبیان یزد خیابان کاشانی
بیمارستان زنان و زایمان مادر یزد چهارراه مهدیه
بیمارستان سید رضا شاه ولی یزد بلوار دکتر حسابی
بیمارستان مرتاض یزد خیابان کاشانی
بیمارستان افشار یزد بلوار جمهوری
بیمارستان سوانح و سوختگی یزد بلوار 22 بهمن
بیمارستان شهدا کارگر یزد بلوار مدرس
بیمارستان شهید رهنمون یزد خیابان فرخی
بیمارستان شهید صدوقی یزد بلوار شهید قندی
بیمارستان گودرز یزد خیابان سلمان فارسی
پاتوبیولوژی بوعلی یزد بلوار طالقانی
پاستور یزد یزد . میدان مهدیه . ابتدای بلوار منتظر قائم
پژوهش یزد یزد میدان مارکار
تشخیص پزشکی پارس یزد بلوار طالقانی
تشخیص اعتیاد یزد یزد .خیابان آیت الله کاشانی
جهاد دانشگاهی یزد آزادشهر .فلکه سوم . کوچه شهید نکویی
دانش یزد میدان خاتمی
درمانگاه امام جعفر صادق (ع) یزد بلوار شهید صدوقی
دکتر محمدرضا پهلوان زاده یزد خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
سینا یزد بلوار طالقانی
کسری یزد صفاییه . خیابان تیمسار فلاحی .
مجتمع درمانی فاطمه الزهرا یزد بلوار 52 متری امام شهر
مجتمع درمانی هراتی یزد خیابان فرخی
مرکزی انتقال خون یزد میدان ابوذر
مرکز بهداشتی درمانی ابراندآباد یزد ابرانداباد
مرکز بهداشتی درمانی اکبری صفاییه یزد صفاییه
مرکز بهداشتی درمانی آزادشهر یزد آزادشهر . بین فلکه دوم و سوم