آزمایشگاه‌های طرقبه شاندیز

نام آزمایشگاه شهر آدرس
درمانگاه امام حسن عسگری طرقبه شاندیز طرقبه
دکترموسوی نیا طرقبه شاندیز طرقبه