آزمایشگاه‌های تنکابن

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر ستوده تنکابن تنکابن - عباس آباد -خیابان امام - جنب بهداری -ساختمان آرین
فارابی تنکابن تنکابن - خیابان امام خمینی طبقه فوقانی بانک سامان
مرکز بهداشت 2 تنکابن خیابان علامه
مرکزی بهداشتی تنکابن تنکابن تنکابن - ستاد مرکزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان
مرکز بهداشت نشتارود تنکابن مرکز بهداشتی درمانی نشتارود
ازمایشگاه پاتوبیولوژی دریا تنکابن تنکابن-خرم اباد-جنب-بانک سپه
تشخیص پزشکی دانش تنکابن تنکابن - خیابان امام خمینی (ره)-کوچه دکتر مسلم بهادری -آزمایشگاه دانش
پاستور تنکابن تنکابن - خیابان علامه - آزمایشگاه پاستور
پارس تنکابن تنکابن - میدان شهید شیرودی -جنب آموزش و پرورش - آزمایشگاه پارس
پاتوبیولوژی دکتر نبوی تنکابن تنکابن - خیابان فرهنگ - آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نبوی
بیمارستان شهید رجائی تنکابن تنکابن بیمارستان شهید رجائی
سلیمان آباد تنکابن تنکابن- سلیمان آباد
تنکابن تنکابن تنکابن - خیابان امام خمینی (ره) - ساختمان امین - آزمایشگاه تنکابن
دکتر آذربو - دکتر ستوده تنکابن تنکابن- خ امام- روبروی بانک سپه- کوچه دکتر مسلم بهادری- ساختمان صیادیان
تامین اجتماعی تنکابن تنکابن - درمامگاه تامین اجتماعی