آزمایشگاه‌های تایباد

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر نیک فرجام(تایباد) تایباد میدان وحدت - ساختمان هویزه
مرکز بهداشت شهرستان تایباد تایباد تایباد- خیابان امام خمینی -شبکه بهداشت درمان
مرکز بهداشتی درمانی قلعه نو علیا تایباد روستای قلعه نو علیا
مرکز بهداشتی درمانی کاریز تایباد تایباد-کیلومتر 5جاده مشهد-خیابان برهان الدین
مرکز بهداشتی درمانی کرات تایباد روستای کرات
مرکز بهداشتی درمانی مشهد ریزه تایباد روستای مشهد ریزه
مرکز تسهیلات زایمانی باخرز تایباد باخرز- مرکز بهداشت