آزمایشگاه‌های تالش

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی و درمانی حویق تالش تالش بخش حویق
سلامت تالش خیابان خرمشهر-جنب قنادی پرستو
بیمارستان شهید نورانی تالش تالش -بیمارستان تالش
پاتوبیولوژی دکتر عزیز افشاری تالش تالش -خیابان دکتر معین-کوچه بوعلی-ساختمان ولی عصر-طبقه همکف واول
دکتر افشین اکبرزاده تالش خ خرمشهر ـ روبروی بانک کشاورز
دکتر فرزین تالش خیابان پاسداران
دکتر هاشمی تالش خیابان خرمشهر ـساختمان پزشکان اردلان-طبقه دوم
مرکز بهداشت تالش تالش تالش -خ-امام خمینی -میدان امام خمینی -ستاد مرکز بهداشت
مرکز بهداشت تالش تالش تالش -خ-امام خمینی -میدان امام خمینی -ستاد مرکز بهداشت
مرکز درمانی تالش تالش تالش-خیابان شهید مفتح-درمانگاه تامین اجتماعی
مرکز درمانی تالش تالش تالش-خیابان شهید مفتح-درمانگاه تامین اجتماعی
بیمارستان خصوصی دکترطاهری تالش تالش-خیابان جعفر طیار-بیمارستان دکتر طاهری