آزمایشگاه‌های تفرش

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان والفجر تفرش تفرش ، خ فیاض بخش
دکتر عظیمی تفرش ترخوران، خ امام خمینی ، روبروی بانک ملت طبقه دوم
مرکز بهداشتی درمانی هفت تیر( شهری روستایی) تفرش تفرش، ترخوران، محله یکه بهار
مرکز بهداشتی درمانی هفت تیر( شهری روستایی) تفرش تفرش، ترخوران، محله یکه بهار
مرکز بهداشتی درمانی فشک( روستایی) تفرش تفرش، روستای فشک
مرکز بهداشتی درمانی فرمهین (شهری روستایی) تفرش تفرش، فرمهین ، خ معلم ، مرکز بهداشتی درمانی فرمهین
مرکز بهداشتی درمانی جفتان( روستایی) تفرش تفرش ، روستای جفتان
مرکز بهداشتی درمانی تلخاب( روستایی) تفرش تفرش، روستایی تلخاب
مرکز بهداشتی درمانی 22 بهمن(شهری روستایی) تفرش تفرش ، خ آیت ا... سعیدی ، محله فم