آزمایشگاه‌های سنقر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام (ره) سنقر میدان سپاه
درمانگاه طالقانی سنقر سنقر - سه راه سیلو - شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر
دکتر همتی سنقر خیابان طالقانی جنب بانک سپه
مرکز بهداشتی درمانی روستایی باوله سنقر سنقر - روستای باوله
وابستگی سازمانی : بهداشتی-سطح 1 سنقر سنقر - روستای فارسینج
مرکز بهداشتی درمانی روستایی کلسفید سنقر سنقر - روستای کلسفید