آزمایشگاه‌های شوشتر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان الهادی شوشتر خ- شهید رجایی غربی
بیمارستان خاتم الانبیاء شوشتر جاده دزفول
درمانگاه تأمین اجتماعی شوشتر خیابان شریعتی غربی – ساختمان هلال احمر
درمانگاه شماره 2 شهری شوشتر خیابان طالقانی – روبروی عباسیه
دکتر مصطفی لبیب زاده شوشتر خیابان طالقانی - روبروی درمانگاه شماره دو
سلامت شوشتر خیابان طالقانی – پایین تر از سه راه سادات – کوچه اهدایی
شفا شوشتر خیابان شهید رجائی – روبروی اورژانس والفجر – ساختمان علی
ازمایشگاه بیمارستان شهدا شوشتر قلعه سلاسل- بلوار علامه شیخ شوشتری