آزمایشگاه‌های شیروان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی شیروان شیروانخ-امام رضا (ع)
درمانگاه شهید نظام شیروان شیرون
دکتر جاویدی شیروان خ-امامرضا (ع)-بن بست مقیمی روبرو بانک مسکن
دکتر رضوانی شیروان خ امام رضا (ع)- خ شفا پلاک14
مرکز بهداشت شیروان خابان امارضا (ع)- جنب خابان شفا-مرکزبهداشت شیروان
مرکز خانلق شیروان شیروان- روستای خانلق-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز لوجلی شیروان شیروان- شهر لوجلی- مرکزبهداشتی درمانی
مرکز ینگی قلعه شیروان شیروان- روستای ینگه قتعه-مرکزبهداشتی درمانی
درمانگاه شهید نظام تامین اجتماعی شیروان بلوار معلم-جنب جهانگردی
تشخیص طبی و آسیب شناسی بالینی و تشریحی ایداتقتمش شیروان شیروان- خیابان امام رضا-روبروی بیمارستان قدیم- ساختمان پزشکان ابن سینا- زیر زمین