آزمایشگاه‌های شمیرانات

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی بومهن شمیرانات بومهن.خیابان امام
مرکز بهداشتی درمانی سد لتیان شمیرانات سد لتیان جنب خانه های سازمانی
مرکز بهداشتی درمانی فشم شمیرانات فشم.خ.اصلی