آزمایشگاه‌های شهرضا

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان سجاد شهرضا خیابان بهشتی
بیمارستان صاحب‌الزمان شهرضا خیابان صاحب‌الزمان
پیام تندرستی شهرضا خیابان صاحب‌الزمان
زایشگاه سمیه شهرضا بلوار امام خمینی
سیدالشهداء شهرضا بلوار انقلاب
شفا شهرضا خیابان تاسوعا - خیابان بهشتی
کلینیک کسائی شهرضا خیابان حکیم فرزانه - میدان پیروزی
مرکزی شهرضا خیابان حکیم فرزانه - جنب پاساژ متقی
ناظم الاطباء شهرضا خیابان بیت‌العباس
دکتر ناظم الاطباء شهرضا خیابان بهشتی -مقابل بیت العباس
بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا شهرضا
بیمارستان صاحب الزمان (ع) شهرضا شهرضا
پیام تندرستی شهرضا خیابان صاحب الزمان
سیدالشهدا شهرضا فلکه مرکزی خیابان انقلاب اسلامی -طبقه فوقانی قرض الحسنه
درمانگاه تامین اجتماعی شهرضا شهرضا شهرضا - بلوار مطهری - روبروی خیابان آزادگان
دکتر قدیریان شهرضا خیابان حکیم فرزانه مجتمع پزشکی مرکزی
شفا شهرضا میدان تاسوعا-اول خیابان شهید بهشتی