آزمایشگاه‌های سمنان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
سل شهرستان سمنان سمنان سمنان- خیابان شهید رجائی- شبکه بهداشت درمان سمنان- آزمایشگاه سل شهرستان سمنان
بیمارستان پانزده خرداد مهدی شهر سمنان سمنان- مهدی شهر- خیابان امام- بیمارستان 15 خرداد
بیمارستان شفا تامین اجتماعی سمنان سمنان-میدان استاندارد خیابان وحدت
بیمارستان کوثر سمنان سمنان - بلوار هفده شهریور
تخصصی پاتوبیولوژی رازی سمنان سمنان - میدان معلم ـ 8 متری اول پلاک 1/23
تشخیص طبی هادی سمنان سمنان - میدان سعدی ـ ساختمان صدف - طبقه اول
تشخیص طبی بیمارستان امیرالمو منین (ع) سمنان سمنان- بلوار مصطفی خمینی
تشخیص طبی دانش سمنان سمنان- بلوار قائم
تشخیص طبی سینا مهدی شهر سمنان مهدی شهر، خیابان امام
غربالگری تیروئید نوزادان مرکز بهداشت سمنان سمنان- خیابان رجائی- ساختمان مرکز بهداشت
مالاریا سمنان سمنان خیابان شهید رجایی مرکز بهداشتی درمانی تدین
مرکز بهداشتی درمانی افلاطو نی شهمیرزاد- سمنان سمنان شهمیرزاد - خیابان بهشتی
مرکز بهداشتی درمانی سرخه- سمنان سمنان سمنان - سرخه میدان بهشتی
مرکز بهداشتی درمانی شهید تبیانیان مهدی شهر- سمنان سمنان سمنان- مهدی شهر- خیابان صاحب الزمان
مرکز بهداشتی درمانی فولاد محله- سمنان سمنان سمنان- روستای فولاد محله- مرکز بهداشتی درمانی فولاد محله
مرکزی سمنان سمنان- خیابان شهید رجائی
مرکزی درمانگاه شماره دو تامین اجتماعی سمنان سمنان- بلوار قدس
پاتوبیولوژی پاستور سمنان خیابان ولیعصر ـ کوی یاسر
درمانگاه خاتم الانبیاء (ص) سمنان بلوار 17 شهریورـ جنب بانک خون