آزمایشگاه‌های سردشت

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی(ره)سردشت سردشت سردشت-خیابان امام خمینی-بیمارستان امام خمینی(ره)
دکترفیضی سردشت سردشت-خیابان شهیدصالحی-جنب داروخانه مولانی
مرکز بهداشتی درمانی ربط سردشت سردشت
مرکز بهداشتی درمانی ستادی سردشت سردشت
مرکز بهداشتی درمانی میرآباد سردشت سردشت
مرکز بهداشتی درمانی نلاس سردشت سردشت
مرکز بهداشتی درمانی میرآباد سردشت روستای میرآباد
ستادی مرکز بهداشت سردشت سردشت خ هیروشیما
مرکز بهداشتی درمانی ربط سردشت روستای ربط
مرکز بهداشتی درمانی نلاس سردشت روستای نلاس