آزمایشگاه‌های سرایان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام زمان ( عج ) سرایان سرایان-خ 7 تیر
مرکز بهداشت آیسک سرایان آیسک
مرکز بهداشت سرایان سرایان سرایان
مرکز بهداشت سه قلعه سرایان سه قلعه