آزمایشگاه‌های رودسر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
پاتوبیولوژی دکتر روشن رودسر رودسر-خیابان انقلاب-روبروی بانک رفاه-بن بست حسین خواه-طبقه همکف
دکتر مومنی رودسر خیابان انقلاب-روبروی بیمارستان شهدا
دکترکاکرودی رودسر خیابان امام (ره)-جنب مطب دکتر یوسفی
مرکز بهداشتی و درمانی زیاز رودسر رودسر زیاز مرکز بهداشتی و درمانی
مرکز بهداشتی و درمانی طول لات رودسر رودسر رحیم آباد طول لات
مرکز بهداشتی و درمانی کلاچای (شماره 2) رودسر کلاچای خ خرمشهر درمانگاه شماره 2
پاتوبیولوژی دانش رودسر خیابان انقلاب -پلی کلینیک ایران
بیمارستان شهید انصاری رودسر رودسر-خیابان شهدا
مرکز بهداشتی و درمانی رحیم آباد رودسر رحیمآباد درمانگاه شماره یک
مرکز بهداشتی و درمانی چابکسر رودسر گیلان -چابکسر مرکز بهداشتی و درمانی شماره یک
مرکز درمانی رودسر رودسر رودسر-بلوار ولیعصر(عج)درمانگاه تامین اجتماعی