آزمایشگاه‌های رودبار

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکزبهداشتی درمانی زهکلوت رودبار رودبارجنوب -اسلام اباد-روستای زهکلوت
مرکزی رودبار جنوب رودبار رودبارجنوب - شبکه بهداشت و درمان
مرکز بهداشتی و درمانی منجیل رودبار رود بار - منجیل خامام روبروی بانک رفاه
مرکز بهداشتی و درمانی بره سر رودبار رودبار - بره سر
مرکز بهداشتی و درمانی جیرنده رودبار رودبار جیرنده مرکز بهداشتی و درمانی
مرکز بهداشتی و درمانی رستم آباد رودبار رودبار رستم آباد
مرکز بهداشت رودبار (درمانگاه شاره 1) رودبار رودبار پایین بازار محله دارستان
فاضل رودبار خلیل آباد-کوچه شهید علیپور
بیمارستان ولی عصر رودبار رودبار رودبار-خلیل آباد
مرکز بهداشتی و درمانی لوشان رودبار رودبار - لوشان خ امام جنب سازمان تامین اجتماعی
مرکز درمانی لوشان رودبار لوشان-ابتدای بلوار خرمشهر-روبروی آپارتمانهای سیمان خزر