آزمایشگاه‌های رباط کریم

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی الرد رباط کریم آلارد مرکز بهداشتی درمانی آلارد
مرکز بهداشتی درمانی سلطان آباد رباط کریم سلطان آباد مرکزبهداشتی درمانی شهید صبوری
مرکز بهداشتی درمانی گلستان رباط کریم گلستان فلکه دوم آزمایشگاه گلستان ؛حمزه سید الشهدا
دکتر وهاب زاده-پاتوبیولوژی رباط کریم رباط کریم-خبابان شهیدملکی-پ 25-طبقه اول
دکترهاشمی-تشخیص طبی رباط کریم رباط کریم-قلعه میر-خ 25متری(بلوارشهدا)پ 90
رازی-تشخیص طبی رباط کریم رباطکریم-بلوارآزادگان-کوچه شهید عالی مهر پلاک 97
رباط کریم-تشخیص پزشکی رباط کریم رباط کریم -سه راه شهریار ـکوچه بانک کشاورزی-درب دوم جنوبی
صالح آباد-تشخیص طبی رباط کریم جاده ساوه -اسلامشهر-صالح آباد-ده متری شهید کریمی-والفجرشرقی 3پ 14
پرشیا - تشخیص پزشکی رباط کریم رباط کریم-بلوار امام خمینی-جنب داروخانه شبانه روزی امام خمینی
فاطمه الزهرا - بیمارستان رباط کریم رباط کریم-بعدازمیدان
مرکزی رباط کریم- درمانگاه رباط کریم رباط کریم -بلوار امام خمینی-روبروی خ آبرسانی- جنب بانک ملت
مهر پرند- درمانگاه رباط کریم شهر پرند - بلوار باهنر- میدان امام خمینی
پرند - تشخیص پزشکی رباط کریم رباط کریم- شهر جدید پرند- میدان استقلال- بلوار امام خمینی-خ کیهان