آزمایشگاه‌های رامسر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
احمدنژاد رامسر کتالم- سادات شهر- بیمارستان احمد نژاد
بیمارستان آیت ا… طالقانی رامسر خیابان امام
بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر رامسر - میدان انقلاب
درمانگاه تأمین اجتماعی رامسر بلوار امام رضا جنب اداره تربیت بدنی
دکتر موسوی رامسر کلاردشت
دکتر سینا رامسر رامسر - خیابان شهید مطهری - آزمایشگاه سینا
مرکز بهداشت کلاردشت رامسر کلاردشت
مرکز بهداشتی رامسر خیابان شهید عباس مفرد مرکز بهداشتی درمانی شماره 2
مرکز بهداشتی رامسر خیابان امام
مرکز بهداشتی رامسر خیابان آخوند محله
مرکز بهداشتی رامسر مرزن آباد
مهر رامسر رامسر - خیابان استاد مطهری - آزمایشگاه مهر
نادر رامسر رامسر - خیابان شهید مطهری - روبروی دفتر هواپیمائی - آزمایشگاه نادر
مرکز بهداشت سادات شهر رامسر رامسر - سادات شهر . مرکز بهداشتی درمانی سادات شهر