آزمایشگاه‌های رامهرمز

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی رامهرمز خیابان ولی عصر ( عج )
دکتر هاشمی رامهرمز خیابان امام – پ 3
شهداء تأمین اجتماعی رامهرمز میدان ارشاد روبروی اداره ارشاد اسلامی
مرکز بهداشتی باوج رامهرمز لاوج - مرکز بهداشتی باوج
مرکز شماره یک شهری رامهرمز هفتگل – جنب تاکسی سرویس ماهان
مرکزی رامهرمز زمین شهری روبروی مرکز بهداشت شهرستان رامهرمز
آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر باقر رامهرمز خیابان امام چهارراه طالقانی پاساژ قدسی
دکتر زارعی رامهرمز خیابان امام- کوچه ال خمیس