آزمایشگاه‌های پیشوا

نام آزمایشگاه شهر آدرس
ایزد پیشوا ایزد
پیشوا پیشوا پیشوا- میدان شهید چمران- ابتدای خ شریعتی- روبروی کوی فرهنگیان ط 1واحد 1و2
دکتر نژاده پیشوا پیشوا ی ورامین- خیابان اصلی- میدان امام- جنب اداره برق