آزمایشگاه‌های پردیس

نام آزمایشگاه شهر آدرس
پردیس پردیس شهرک پردیس فاز 1 - میدان عدالت- مجتمع پایگاه انقلاب- بلوک5- طبقه اول
کوثر پردیس-درمانگاه پردیس پردیس- فاز 2- میدان امام خمینی - درمانگاه کوثر پردیس