آزمایشگاه‌های اشنویه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
فجربالین اشنویه اشنویه آ.غ-اشنویه-میدان انقلاب -بلوارمعلم -ساختمان پزشکان دکترتربتی
بهداشتی درمانی ستادی اشنویه اشنویه
بیمارستان نبی اکرم(ص)اشنویه اشنویه میدان فلکه انقلاب اسلامی-بیمارستان نبی اکرم(ص)
مرکز بهداشتی درمانی آغبلاغ اشنویه اشنویه
مرکز بهداشتی درمانی نالو.س اشنویه اشنویه
ستادی مرکز بهداشت اشنویه اشنویه خ شهید بهشتی - خ صبا
مرکز بهداشتی درمانی نالوس اشنویه روستای نالوس