آزمایشگاه‌های نور

نام آزمایشگاه شهر آدرس
ایران نور نور - بلوار پاسداران - داخل پاساژ طبقه اول -آزمایشگاه ایران
بیمارستان امام نور خیابان امام
دکتر محسنی نور نور
شفا نور نور -چمستان - آزمایشگاه شفا
درمانگاه حضرت زینب (س)نور نور شهرستان نور - خ پاسداران - جنب فرمانداری
مر کز بهداشتی درمانی ولیعصر بلده نور نور - بلده
مرکز بهداشت بنفشه ده نور نور - بنفشه ده
مرکز بهداشتی درمانی شهید رجائی نور نور - خیابان امام
مرکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی چمستان نور روبروی پارک کاشپل - نرسیده به رستوران تلکا 1000 جریب -
کسری نور نور - خیابان امام (ره) - نبش دریای 10 - ساختمان کسری
پارس نور نور - خیابان امام خمینی
مر کز بهداشتی درمانی تاشکوه نور نور -روستای تاشکوه
درمانگاه تامین اجتماعی نور نور - خیابان امام
تشخیص طبی و پاتولوژی دکتر محسنی نور خیابان امام - طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین