آزمایشگاه‌های نوشهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر محسنی نوشهر نوشهر - خیابان بوعلی -روبروی بیمارستان شهید بهشتی
سینا نوشهر نوشهر - میدان آزادی- ساختمان سینا
مرکز بهداشتی نوشهر خیابان مطهری
مرکز بهداشتی نوشهر خیابان بوعلی-مرکز بهداشت نوشهر
نوشهر نوشهر میدان آزادی
درمانگاه تامین اجتماعی نوشهر نوشهر - خیابان آزادی
بیمارستان شهید بهشتی نوشهر خیابان بوعلی
مرکز بهداشت پول نوشهر نوشهر - پول
مرکز بهداشت کجور نوشهر کجور
7 آذرنیروی دریایی نوشهر نوشهر نوشهر - درمانگاه 7 آذر نیروی دریایی
تشخیص طبی و پاتولو‍ژی دکتر مجد نوشهر مازندرن - نوشهر- ستارخان شمالی - مجتمع پزشکی بوعلی - طبقه دوم
صلاح الدین کلا نوشهر نوشهر - صلاح الدین کلا