آزمایشگاه‌های نورآباد

نام آزمایشگاه شهر آدرس
هفت چشمه نورآباد مرکز بهداشتی درمانی
برخوردار نورآباد مرکز بهداشتی درمانی
دمباغ نورآباد مرکز دمباغ
فرهاد آباد نورآباد مرکز بهداشتی درمانی
کفراج نورآباد مرکز کفراج
درمانگاه شفا گستر نورآباد نورآباد نورآباد- خ امام خمینی-نرسیده به میدان بعثت- پلاک 89
دکتر حجت نورآباد نورآبادخیابان امام خمینی طبقه فوقانی مجتمع تجاری رضا
کهریز وروشت نورآباد مرکز بهداشتی درمانی
هفت تیر نورآباد شبکه بهداشتی نورآباد
ولی عصر نورآباد مرکز بهداشتی ولی عصر
بیمارستان ابن سینا نورآباد نورآباد