آزمایشگاه‌های نیشابور


نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز اسحاق آباد نیشابور بخش زبرخان - روستای اسحاق آباد
مرکز خروین نیشابور روستای خروین
مرکز خواجه آباد نیشابور خارسان رضوی - شهرستان نیشابور- روستای خواجه آباد
مرکز ریگی نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور- روستای ریگی
مرکز ریگی نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور- روستای ریگی
مرکز رئیسی نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور- روستای رئیسی
مرکز شهری 8 نیشابور نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور - بلواز جانبازان تقاطع - جانبازان و شهدای گمنام
مرکز قطن آباد نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور - روستای قطن آباد
مرکز قطن آباد نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور - روستای قطن آباد
مرکز باغشن نیشابور خراسان رضوی - شهرستان نیشابور - روستای باغشن
مرکز ماروسک نیشابور روستای ماروسک
مرکز گلبو نیشابور روستای گلبو
مرکز قدمگاه نیشابور روستای قدمگاه
مرکز فدیشه نیشابور روستای فدیشه
مرجع سلامت نیشابور بلوار حانبازان-خیابان شهدای گمنام غربی - آزمایشگاه مرجع سلامت
مرکز بار نیشابور روستای بار
مرکز برزنون نیشابور روستای برزنون
مرکز چکنه نیشابور روستای چکنه
مرکز درود نیشابور روستای درود
مرکز شهری 3نیشابور نیشابور خیابان کشتارگاه
مرکز شهری 4نیشابور نیشابور خیابان کمال الملک
مرکز شهری 6 نیشابور نیشابور سی متری طالقانی-روبروی میدان بار
مرکز عبداله گیو نیشابور روستای عبداله گیو
پارس نیشابور نیشابور -خیابان عطار -مجتمع تخصصی عطار -طبقه اول
پاتولوژی قائم نیشابور نیشابور-فلکه ایران - جنب پاساژ ناصرانی -ساختمان پزشکان شفا-
بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) نیشابور نیشابور-خیابان امام خمینی-بیمارستان قمر بنی هاشم
بیمارستان حکیم نیشابور نیشابور-میدان بسیج -ابتدای بلوار شهید شوشتری-بیمارستان حکیم
بیمارستان 22 بهمن نیشابور نیشابور نیشابور -خیابان امام خمینی -بیمارستان 22 بهمن
تامین اجتماعی نیشابور نیشابور -خیابان 17 شهریور-نبش 17 شهریور5-درمانگاه تامین اجتماعی
تخصصی دکتر رباطی نیشابور نیشابور -ابتدای خیابان عطار-روبروی اورژانس22بهمن -مجتمع پزشکی عطار