آزمایشگاه‌های نطنز

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز خیابان امام خمینی
شبکه نطنز نطنز نطنز
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) نطنز نطنز
درمانگاه تامین اجتماعی نطنز نطنز نطنز