آزمایشگاه‌های نهاوند

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکزی نهاوند اول شهدا- جنب نیروی انتظامی
خورشید نهاوند خیابان 17 شهریور
دکتر رضوی نهاوند نهاوند -خیابان 17 شهریور - مجتمع پزشکی دکتر رضوی
دکتر سلوکی نهاوند نهاوند - خیابان 17شهریور - ساختمان پزشکان دکتر سلوکی -طبقه همکف
دکتر کشاورزیان نهاوند خیابان 17 شهریور
شهید حیدری نهاوند نهاوند
علیمرادیان نهاوند نهاوند.بلوار شهید محسن امیری.میدان جانباز
مرکز بهداشتی درمانی شهرک نهاوند شهرک- مرکز بهداشتی درمانی شهرک
مرکز بهداشتی درمانی فیروزان نهاوند فیروزان- مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی گیان نهاوند گیان- مرکز بهداشتی درمانی گیان
مرکزی نهاوند نهاوندخیابان شهید حیدری نبش مهدیه روبرو داد سرا
درمانگاه تامین اجتماعی نهاوند نهاوند نهاوند شهرک طالقانی بلوار شهید باهنر
درمانگاه تامین اجتماعی نهاوند نهاوند نهاوند شهرک طالقانی بلوار شهید باهنر
بهمن نهاوند نهاوند خیابان 17شهریور ساختمان پزشکان دکتر ابوالقاضی جنب داروخانه دکتر سیف
بهمن نهاوند نهاوند خیابان 17شهریور ساختمان پزشکان دکتر ابوالقاضی جنب داروخانه دکتر سیف
دکتر منصوری نهاوند نهاوند - خیابان هفده شهریور-روبروی بانک سپه سعبه بازار