آزمایشگاه‌های نقده

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر غلامی نقده نقده-خ امام جنب داروخانه دکترزینالی
شفا نقده خیابان امام
مرکز بهداشت نقده خیابان امام
مهر نقده نقده-خ امام -کوچه 82(خسروی)-پلاک 254
بیمارستان امام خمینی نقده نقده -خیابان دانشگاه-بیمارستان امام خمینی(ره)
درمانگاه تأمین اجتماعی نقده بلوار شهدا
مرکز بهداشتی و درمانی بخش محمدیان نقده خیابان شهید بهشتی
رازی-نقده نقده آ.غ-نقده-خیابان دانشگاه-روبروی بیمارستان امام خمین(ره)-
مرکز بهداشتی درمانی ستادی نقده خ علمی 2
مرکز بهداشتی درمانی محمدیار نقده محمدیار