آزمایشگاه‌های مبارکه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
آروین مبارکه شهریور خیابان شفا 17
امداد مبارکه بلوار شهید نیکبخت
بیمارستان محمد رسول ا... مبارکه مبارکه
سینا مبارکه خیابان بسیج شمالی
آروین مبارکه بلوار نیکبخت جنب درمانگاه امیر المومنین (ع)
بیمارستان محمد رسول اله (ص) مبارکه مبارکه
تشخیص طبی امداد مبارکه بلوار شهید نیکبخت ـ جنب بانک صادرات
درمانگاه تامین اجتماعی مبارکه مبارکه مبارکه - خیابان باهنر