آزمایشگاه‌های مسجد سلیمان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان کلگه
بیمارستان امام خمینی ( ره ) مسجد سلیمان کلگه
بیمارستان پارس مسجد سلیمان خیابان آزادی – جنب قنادی نوشین
پلی کلینیک تأمین اجتماعی مسجد سلیمان درمانگاه شبانه روزی جنب دانشگاه آزاد اسلامی
درمانگاه دکتر صادقی مسجد سلیمان خیابان آزادی – پ 12188
مرکز شماره 4 کلگه مسجد سلیمان کلگه – درمانگاه کلگه
مهر مسجد سلیمان خیابان آزادی سه راهی پشت برج
ازمایشگاه بیمارستان شفا مسجد سلیمان سه راهی سد شهید عباسپور- جنب دانشگاه ازاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
کوثر مسجد سلیمان خیابان آزادی