آزمایشگاه‌های ماسال

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی و درمانی شماره یک ماسال ماسال ماسال جنب مسجد جامع
بهداشتی و درمانی شاندرمن ماسال شاندر من کیلو متر جاده ضیابر
بیمارستان رسالت ماسال ماسال -بیمارستان ماسال
بیمارستان رسالت ماسال ماسال -بیمارستان ماسال
دکتر قمری ماسال خیابان شهید روشن کوی عدالت