آزمایشگاه‌های مرودشت


نام آزمایشگاه شهر آدرس
ابوریحان مرودشت خیابان 7 تیر – جنب مسجد امام حسین (ع)
بیمارستان شهید مطهری مرودشت مرودشت
پاستور (دکتر توانگر) مرودشت روبروی سینما – خیابان انقلاب – ساختمان ولیعصر (عج) طبقه دوم
پاسکال مرودشت خیابان انقلاب – نبش 20 متری موسوی – طبقه دوم
دکتر افراسیابی مرودشت کوچه مسجد جامع – خیابان انقلاب
دکتر اورنگی مرودشت خیابان انقلاب – کوچه میرزاخانی
دکتر جهان-آرا مرودشت خیابان انقلاب – جنب ساختمان شیشه ای بیمه ایران
دکتر ذکری مرودشت خیابان انقلاب – کوچه کاووسی
دکتر ربابه صحرایی مرودشت خیابان انقلاب – کوچه داروخانه سینا
دکتر مروج مرودشت خیابان انقلاب – روبروی کوچه کاووسی
مرکز بهداشتی شماره یک (شهید سجادیان) مرودشت خیابان انقلاب
مرکز بهداشتی درمانی سیدان مرودشت سیدان
مرکز بهداشتی درمانی فاروق مرودشت روستای فاروق
مرکز بهداشتی درمانی کوشکک مرودشت روستای کوشکک
مرکز بهداشتی درمانی مه جن آباد مرودشت روستای مه جن آباد
ابوریحان مرودشت خ هفتم تیر جنب درمانگاه فرهنگیان
پاستور مرودشت خیابان انقلاب ـ مقابل سینما ـ ساختمان ولیعصر
پاسکال مرودشت خیابان انقلاب نبش خیابان بیست متری موسوی
تشخیص طبی دکتر صحرایی مرودشت خیابان انقلاب ـ کوچه داروخانه سینا
دکتر افراسیابی مرودشت خیابان مسجد جامع
دکتر جهان آرا مرودشت خیابان انقلاب جنب ساختمان شیشه ای
دکتر رخشنده رو مرودشت خیابان انقلاب کوچه کاووسی
شهید مطهری مرودشت مرودشت
مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیدگل مرودشت مرودشت-روستای بیدگل
مرکز بهداشتی درمانی روستایی فاروق مرودشت مرودشت-روستای فاروق
مرکز بهداشتی درمانی روستایی کوشکک مرودشت مرودشت-بخش رامجرد-روستای کوشکک
مرکز بهداشتی درمانی روستایی مهجن آباد مرودشت مرودشت-کامفیروز جنوبی-روستای مهجن آباد
مرکز بهداشتی درمانی شهری خلیج فارس مرودشت مرودشت-خیابان 22 بهمن
مرکز بهداشتی درمانی شهری سیدان مرودشت مرودشت-بخش سیدان
مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید سجادیان مرودشت مرودشت-خیابان انقلاب-روبروی خیابان مدرس