آزمایشگاه‌های مرند

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکزبهداشت مرند مرند مرند - خ شهید رجایی - روبروی مسجد الحسینی - کوی علیخان
مرکزبهداشتی درمانی زنوز مرند شهرستان مرند - زنوز - آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی زنوز
مرکزبهداشتی ودرمانی کشکسرای مرند مرند - کشکسرای - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی کشکسرای
مرکزبهداشتی ودرمانی گلین قیه مرند مرند - گلین قیه - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی گلین قیه
مرکزبهداشتی ودرمانی یامچی مرند مرند - یامچی - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی یامچی
آنالیز مرند مرند مرند خیابان امام روبروی بانک کشاورزی
بیمارستان رازی مرند مرند خیابان امام
دکتر الهامی مرند مرند خ امام - جنب بیمارستان رازی
دکتر شیردل مرند مرند خ امام -جنب مسجد المهدی پلاک5
شفا مرند مرند خیابان امام پلاک 3