آزمایشگاه‌های مانه و سملقان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز امند مانه و سملقان سملقان- روستای امند-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز امند مانه و سملقان سملقان- روستای امند-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز بهداشت شهرستان مانه وسملقان مانه و سملقان آشخانه-خ شهید بابایی خ نواب صفوی- جنب کمیته امداد
مرکز پیش قلعه مانه و سملقان مانه- شهر پیش قلعه- مرکزبهداشتی درمانی
مرکز شهرآباد مانه و سملقان سملقان- روستای شهر آباد-مرکز بهداشتی درمانی
مرکز قاضی مانه و سملقان سملقان-شهرقاضی-مرکزبهداشتی درمانی