آزمایشگاه‌های ملایر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
پاتولوژی مرکزی ملایر ابتدای خیابان انصار المهدی- ساختمان مرکزی
پارس ملایر ملایر -اول خیابان سعدی - صبقه اول - آزمایشگاه پارس
دانش ملایر ضلع غربی پارک چمران
دکتر فاضل ملایر ملایر - خیابان فخریه - مقابل بانک کشاورزی - آزمایشگاه دکتر فاضلی منش
سل ملایر خیابان شهدا- مرکز بهداشت
غرضی ملایر ملایر- آزمایشگاه غرضی
فخریه ملایر ملایر
مرکز بهداشت اسلام آباد ملایر مرکز بهداشتی درمانی اسلام آباد
مرکز بهداشت جوکار ملایر جوکار- مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت زنگنه ملایر زنگنه علیه- مرکز بهداشتی درمانی علیا
مرکز بهداشت سامن ملایر سامن- مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی اورزمان ملایر اورزمان- مرکز بهداشتی درمانی اورزمان
مرکز بهداشتی درمانی ازندیان ملایر ازندیان- مرکز بهداشتی درمانی ازندیان
مرکز بهداشتی درمانی علی آباد دمق ملایر علی آباد دمق- مرکز بهداشتی درمانی علی آباد دمق
آلفا ملایر ملایر -ضلع غربی پارک چمران -بن بست صفا
مرکز بهداشت علی اباد دمق ملایر علی اباد دمق مرکز بهداشت
شرکت تعاونی سینا طب ملایر ملایر ملایر خیابان صفا روبروی پارک چمران طبف زیرین بانک سینا
مرکز بهداشت زنگنه ملایر زنگنه علیا
مرکز بهداشت سامن ملایر سامن مرکز بهداشت سامن
بیمارستان دکتر غرضی ملایر ملایر بلوار نبوت
مرکز بهداشت مرکزی ملایر ملایر ملایر بلوار انقلاب جنب فنی حر فه ای
مرکز بهداشت مرکزی ملایر ملایر ملایر بلوار انقلاب جنب فنی حر فه ای
پاتوبیولوژی مرکزی ملایر ملایر - خیابان قائم مقام - جنب حسینیه سرچشمه - آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی
پاتوبیولوژی شفا ملایر ملایر ضلع غربی پارک چمران بن بست صفا مجتمع شفا
بیمارستان مهر ملایر ملایر -انتهای بلوار جانبازان
بیمارستان امام حسین (ع) ملایر ملایر - بلوار سیف الدوله- خیابان دانشگاه - آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (ع)
آلفا ملایر ملایر پارک چمران مجتمع صحرایی طبقه دوم