آزمایشگاه‌های ملارد

نام آزمایشگاه شهر آدرس
امیر -آزمایشگاه درمانگاه ملارد ملارد - مارلیک-خ دکترحسابی-خ پگاه-خ50
بهارستان - تشخیص طبی ملارد ملارد - خیابان امام- چهارراه سوم-خ آزادگان شمالی-پاساژ دریای نور- طبقه دوم
پیام نور - تشخیص طبی ملارد سراسیاب ملارد-خ امام خمینی-روبروی درمانگاه حسام
دکتر پور محمدی - تشخیص طبی ملارد سرآسیاب ملارد ـ بلواررسول اکرم-بعدازسه راه اندیشه-روبروی خ امام خمینی -بن بست شهیدچمران
فاز یک - پاتوبیولوژی ملارد ملارد- مارلیک 20متری کسری- سه راه آزادگان- پلاک 5
کیمیای ملارد -تشخیص طبی ملارد ملارد-بلواررسول اکرم-روبروی داروخانه دکتردشتی-نبش کوچه شهیدطهانی
گل مریم ملارد ملارد- مارلیک - فاز 3 - خ گل مریم -پلاک 71
مارلیک -آزمایشگاه ملارد ملارد -مارلیک ـ خیابان دکتر حسابی- پایین تراز میدان گلهابین خ اطلس ودانش
ملا صدرا - درمانگاه ملارد ملارد - تلوار رسول اکرم- جنب بانک صادرات
ملارد -تشخیص طبی ملارد ملارد-خ اصلی ملارد-جنب درمانگاه مرکز بهداشت-ابتدای خ رسالت
مهر -آزمایشگاه تشخیص طبی ملارد سرآسیاب ملارد- خیابان امام ـ گلستان غربی ـ پلاک 526
مینو - تشخیص طبی ملارد ملارد-شهرک مارلیک-میدان گلها