آزمایشگاه‌های ماکو

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان قدس ماکو ماکو خیابان امام
پاستور ماکو میدان مرکزی
شفا ماکو خیابان امام چهارراه مرکزی
مرکز بهداشت ماکو کمربندی شهید قنبری
دانش ماکو ماکو ماکو-خیابان امام-روبروی بیمارستان فجر-ساختمان پزشکان رازی-طبقه اول
دکترقهرمانزاده ماکو ماکو-خیابان امام-پایین ترازشهرداری-طبقه اول -ساختمان mtp
بیمارستان فجر ماکو خیابان امام -جنب اداره برق-بیمارستان فجر
مرکز بهداشتی درمانی بازرگان ماکو ماکو
مرکز بهداشتی درمانی دیم قشلاق ماکو ماکو
مرکز بهداشتی درمانی ستادی ماکو ماکو
ستادی مرکز بهداشت ماکو ماکو سایت ب
مرکز بهداشتی درمانی بازرگان ماکو روستای بازرگان
مرکز بهداشتی درمانی پلدشت ماکو پلدشت - خ سرباز - چهار راه استاد شهریار
مرکز بهداشتی درمانی شوط ماکو شوط - خ امام
مرکز بهداشتی درمانی نازک ماکو روستای نازک
مرکز بهداشتی درمانی یولاگلدی ماکو روستای یولاگلدی