آزمایشگاه‌های محمود آباد

نام آزمایشگاه شهر آدرس
شفا محمود آباد خیابان معلم
بیمارستان شهدا محمود آباد جنب شبکه بهداشت و درمان شهرستان محمود آباد
درمانگاه شرکت نفت محمود آباد محمود آباد - مجتمع شرکت نفت
پاتوبیولوژی عمران محمود آباد محمودآباد- بلوار آزادی- نرسیده به پل رودخانه- روبروی بانک مسکن
درمانگاه تامین اجتماعی محمود آباد محمود آباد
مرکز بهداشت کلوده محمود آباد کلوده
مرکز بهداشت سرخرود محمود آباد سرخرود
درمانگاه سپاه محمود آباد خیابان معلم
مرکز بهداشتی درمانی شهدای هفتم تیر محمود آباد محمود آباد- مرکزبهداشت
مرکز بهداشتی درمانی شهدای هفتم تیر محمود آباد محمود آباد- مرکزبهداشت
شرکت تعاونی کیان طب تشخیص محمود آباد محمود آباد - سرخرود - جنب کلینیک شبانه روزی دکتر شریعت گنابادی
مرکز بهداشت سرخرود محمود آباد محمود آباد - سرخرود