آزمایشگاه‌های لارستان


نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام رضا (ع) لارستان ابتدای جاده لار - گراش
بیمارستان امیدوار لارستان اوز
بیمارستان امیرالمومنین (ع) لارستان گراشت
بیمارستان خنج لارستان خنج – کیلومتر 3 جاده لار
بیمارستان علی اصغر (ع) لارستان لار-بیرم -بیمارستان علی اصغر بیرم
پاستور لارستان شهر جدید-روبروی کلینیک مهر
دکتر ابوطالب مدرسی لارستان شهر جدید 30 متری هلال احمر کلینیک تخصصی مهر
دکتر زاتهدی نژاد لارستان شهر جدید – میدان فرمانداری
دکتر مهرابی لارستان گراش – مقابل حسینیه اعظم
زمانی لارستان خنج – خیابان توحید – خیابان ابونجم – ساختمان دانیالی
مرکز بهداشتی درمانی ارد لارستان روستای ارد
مرکز بهداشتی درمانی اوز لارستان اوز – درمانگاه شماره یک
مرکز بهداشتی درمانی بلغان لارستان روستای بلغان
مرکز بهداشتی درمانی بنارویه لارستان روستای بنارویه
مرکز بهداشتی درمانی بیرم لارستان بیروم
مرکز بهداشتی درمانی جویم لارستان روستای جویم
مرکز بهداشتی درمانی خنج لارستان خنج
مرکز بهداشتی درمانی خور لارستان روستای خور
مرکز بهداشتی درمانی دهکویه لارستان روستای ده کویه
مرکز بهداشتی درمانی شادروان زمانی لارستان شهر جدید
مرکز بهداشتی درمانی صاحب الزمان لارستان شهر قدیم
مرکز بهداشتی درمانی عمادده لارستان روستای عمادده
مرکز بهداشتی درمانی فیشور لارستان روستای فیشور
مرکز بهداشتی درمانی کوره لارستان اوز – مرکز بهداشتی درمانی کوره
مرکز بهداشتی درمانی گراش لارستان گراش – مرکز بهداشتی درمانی شماره یک
مرکز بهداشتی درمانی لار لارستان شهر جدید – درمانگاه علی ابن موسی الرضا
مرکز بهداشتی درمانی لطیفی لارستان لار (لارستان)
اوز شماره 2 لارستان لار -اوز درمانگاه شماره 2
خیریه رهگذر لارستان لا ر -شهر قدیم -محله نو-درمانگاه خیریه رهگذر
درز لارستان لار- روستای درز