آزمایشگاه‌های لنگرود

نام آزمایشگاه شهر آدرس
شفا لنگرود لنگرود-خیابان امام خمینی(ره)-ساختمان دارالشفا
دکتر هاشم پور لنگرود خیابان امام خمینی ساختمان پزشکی شفا
دکتر مهرداد رحیمی لنگرود خیابان امام خمینی روبروی بانک ملت مرکزی -کوچه رزاقی
درمانگاه امام حسین (ع) لنگرود لنگرود-خ 17 شهریور جنب بانک کشاورزی
پاتوبیولوژی دی لنگرود خیابان امام (ره)(کوچه کفش ملی
بیمارستان امینی لنگرود لنگرود لنگرود-
مرکز بهداشتی و دروانی کومله لنگرود کومله مرکز بهداشتی و درمانی
مرکز بهداشت لنگرود لنگرود لنگرود -مرکز بهداشت
مرکز بهداشتی و درمانی شلمان لنگرود لنگرود -شلمان -آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی
مهر لنگرود لنگرود-خیابان امام خمینی-روبروی کفش ملی-ساختمان پزشکان پارس کلینیک
پاستور لنگرود لنگرود -خیابان امام (ره)- کوچه دکتر طلو عی( ابوذر)- ساختمان پزشکان آریان
مرکز درمانی لنگرود لنگرود لنگرود-خیابان حافظ-جنب قرارگاه نیروی انتظامی