آزمایشگاه‌های لالی

نام آزمایشگاه شهر آدرس
ازمایشگاه بیمارستان امید لالی خ بسیج
مرکزشماره 2 شهری لالی بلوارامام چهار راه کلانتری