آزمایشگاه‌های لاهیجان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان سیدالشهدا لاهیجانیان لاهیجان لاهیجان -روستای بازکیاگوراب
دی لاهیجان لاهیجان-خیابان شهید کریمی-کوچجه توکلی-ساختمان حجت-طبقه اول وهمکف
اکسیر لاهیجان لاهیجان-خیابان 22 آبان-جنب مخابرات-ساختمان پزشکان آپادانا
مهر لاهیجان لاهیجان-خیابان شهید کریمی-کوچه توکلی
شریف لاهیجان خیابان انقلاب ـ مجتمع پزشکی شکوفه
دکتر جواد جلالی لاهیجان خیابان شهید کریمی ـ کوچه برق
پاتوبیولو‍ژی رازی لاهیجان خیابان انقلاب-جنب آژانس اسدی -بن بست اسدی
پاتوبیولوژی پارس لاهیجان لاهیجان-خیابان استقامت-روبروی مخابرات قدیم(امیرشهید)-مجتمع مرکزی پزشکان
بیمارستان شفا لاهیجان خیابان کاشف شرقی اول میدان دکتر حشمت
بیمارستان شفا لاهیجان خیابان کاشف شرقی اول میدان دکتر حشمت
آرمایشگاه درمانگاه امیر شهید لاهیجان لاهیجان -پشت استخر درمانگاه امیر شهید
آرمایشگاه درمانگاه صدیقه طاهره لاهیجان لاهیجان درمانگاه صدیقه طاهره
مرکر درمانی لاهیجان لاهیجان لاهیجان -روبروی استخر-درمانگاه تخصصی لاهیجان
بهار لاهیجان لاهیجان-خیابان شهیدکریمی-کوچه توکلی-ساختمان پوریا-طبقه هم کف و سوم
بیمارستان 22 آبان لاهیجان لاهیجان -بیمارستان 22 آبان